Shromáždění delegátů SBD POKROK r. 2020 - informace

Představenstvo SBD POKROK na svém zasedání dne 29. dubna 2020 schválilo v souladu s § 19 zákona č. 191/2020 Sb. konání shromáždění delegátů mimo zasedání v písemné formě "per rollam".

Rozhodným dnem bude považováno úterý 23.6.2020.

Rovněž schválilo podmínky rozhodování mimo zasedání, se kterými byli seznámeni všichni delegáti družstva. 

SBD Pokrok